MĚKKÉ TECHNIKY I.

 

Do měkkých technik spadá oblast kůže, podkoží, fascie (povrchový obal svalu) a sval. Kůži podkoží a fascie ovlivníme pomocí hlazení, protažením, řasením nebo tlaku.

Měkké tkáně (kůže, podkoží, svalové pochvy, svalové povázky - fascie a svaly) úzce souvisí s pohybovou soustavou. Stejně jako se při pohybu musí správně pohybovat klouby a svaly, musí se spolu s nimi pohybovat i měkké tkáně. Pro správnou funkci musí být jedna proti druhé dobře pohyblivé a posunlivé. Jakékoli omezení jejich mobility vede ke změně celkového pohybu těla. Může být přítomna místní bolestivost na tlakový dotek. Pomocí různých hmatových technik se snažíme optimalizovat vlastnosti měkkých tkání, zejména jejich pohyblivost, posunlivost, protažitelnost a dále také citlivost kůže. Využíváme technik jako je například tření kůže, protažení kožní řasy či posouvání fascií. Provádějí se na sucho rukama fyzioterapeuta. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo či píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje od povrchových vrstev do hlubších.